بازرگانی مکارم به پشتوانه تجربه و دانش همکاران خود، خدمات واردات را از سراسر دنیا از مرحله استعلام قیمت تا حمل و ترخیص عهده دار می‌شود. ارائه گزارشهای مستند و مرتب، اطلاع‌رسانی از آخرین مرحله واردات، ارائه خدمات با کارت بازرگانی ، نقل و انتقال مالی از مجراهای امن و ارائه صورتحساب شفاف و کامل در پایان کار، از وجوه تمایز این بازرگانی می‌باشد. همچنین مدیریت این شرکت بازرگانی ، با توجه به سوابق و فعالیت های گسترده در این حوزه می تواند بهترین راهکار های موجود عملیاتی را ارایه نموده و کالاهای مورد نیاز  شرکت ها را جهت رضایت حال عزیزان،  با قیمت های پایین تر به داخل کشور وارد نماید..