مهم ترین تخلفات گمرکی که باید با آن ها آشنا باشید

وقتی صحبت از قوانین و مقررات گمرکی باشد، مبحث تخلفات گمرکی نیز به میان می آید. تخلفات گمرکی اغلب به صورت ناخودآگاه و به دلیل عدم اطلاع ...

ادامه مطالعه

آیا میدانید اظهارنامه گمرکی چیست؟

در تمام کشورها کالاها برای صادرات و واردات ابتدا وارد گمرک آن کشور می‌شوند و بعد از انجام مراحل اداری از گمرک مجوز خروج گرفته، ترخیص شد...

ادامه مطالعه