آیا میدانید اظهارنامه گمرکی چیست؟

در تمام کشورها کالاها برای صادرات و واردات ابتدا وارد گمرک آن کشور می‌شوند و بعد از انجام مراحل اداری از گمرک مجوز خروج گرفته، ترخیص شد...

ادامه مطالعه