آیا با شما با نحوه تخصیص ارز آشنایی دارید و یا از چه ارگان هایی استفاده میشود

آیا از تفاوت میان تامین ارز و تخصیص ارز باخبرید؟

به طور کلی همه کالا به چهار دسته تحت عنوان گروه های کالایی دسته بندی می شوند. گروه کالایی یک کالاهایی هستند که به نرخ رسمی هر ...

ادامه مطالعه

آیا بهترین راه تخصیص ارز وارداتی میشناسید؟

امروزه مهمترین قدم برای تجار و بازرگانان یافتن سریع ترین راه تخصیص ارز وارداتی است تا بتوانند تجارت خود را رونق بخشند و فعالیت اقتصادی ...

ادامه مطالعه