آشنایی با انواع بارنامه

آیا با انواع بارنامه آشنایی دارید؟

در مطالب قبل با بارنامه آشنا شدید. حال میخواهیم شمارا با انواع آن آشنا کنیم. بارنامه دریایی این نوع بارنامه برای حمل کالاهای مختلف از...

ادامه مطالعه