آیا میدانید حواله ارزی چیست؟

در ساده ترین تعریف از حواله ارزی باید گفت که این حواله یک نوع دستور پرداخت می باشد. به دنبال این دستور پرداخت، بانک ها یا موسسه های مال...

ادامه مطالعه