نحوه ترخیص کالا از گمرک

آیا میدانید ترخیص کالا چیست؟ (با تمامی مراحل آن آشنا هستید)

یکی از مهمترین مراحل در زمینه صادرات و واردات برای شرکت های تجاری، ترخیص کالا می باشد. بعضی از مردم به دلیل نداشتن شناخت کافی از مراحل ...

ادامه مطالعه