در این مقاله ما قصد داریم شمارا با سامانه EPL آشنا کنیم

آشنایی با سامانه EPL

سامانه EPL یکی از درگاه هایی است که دولت جمهوری اسلامی ایران در جهت تحقق دولت الکترونیک آن را راه اندازی کرده است. این سامانه به آدرس h...

ادامه مطالعه