آیا میدانید مهمترین محصولات صادراتی ایران چی هستند؟

گذر از اقتصاد تک محصولی و تکیه بر درآمد حاصل از فروش نفت به نوعی تنها راهکار پیشرفت‌ و توسعه اقتصادی کشور است. حضور موفق در حوزه‌های تج...

ادامه مطالعه