در مطلب میخواهیم شما را با قبض انبار گمرک آشنا کنیم.

آیا میدانید قبض گمرک چیست؟

انباردار گمرک بعد از تحویل کالا جهت نگهداری، رسیدی صادر می کند که به آن قبض انبار گمرک (Warehouse Receipt) گفته می شود. این نوع قبض ها ...

ادامه مطالعه