مرورزمان در گمرک به چه معناست؟

ترخیص کالا از گمرک قوانین زیادی دارد که مرور زمان در گمرک نیز، یکی از قوانین خاص آن می باشد. از آنجایی که زمان یکی از مهمترین فاکتورها ...

ادامه مطالعه