کارت بازرگنی چیست؟

یکی از اسناد مورد نیاز برای واردات و صادرات کالای تجاری کارت بازرگانی می باشد. کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صادر و ...

ادامه مطالعه