عکس العمل وزارت بهداشت به آلودگی گندم‌های وارداتی

مهدی انصاری دوگاهه با بیان این مطلب افزود: از پنج کشتی حامل گندم وارداتی نمونه‌برداری شده و به آزمایشگاه‌های معاونت غذا و دارو اهواز ار...

ادامه مطالعه