کرونا، تحریم و کسادی بازار/ بخش عمده میگوها در سردخانه‌ها دپو شد

وجود بنادر در بخش‌ها و مناطق متعدد استان بوشهر موجب اشتغال افراد زیادی در زمینه صید و صیادی شده است و علاوه بر صید و صیادی، پرورش ماهی ...

ادامه مطالعه