لوازم مورد استفاده در کمپرسورباد یخچالی

کلید قطع کن(پرشر سوئیچ)   یکی از مهم ترین لوازمی که در هر کمپرسوربادی باید وجود داشته باشد کلید قطع کن میباشد. وظیفه اصلی این قط...

ادامه مطالعه

معرفی کمپرسور های یخچال

کمپرسورباد یخچالی خانگی جزوء کمپرسورهای کوچک به حساب می آیند.همانور که میدانید یکی از مهم ترین ویژگی کمپرسورهای یخچالی، بدون صدا ولرزش ...

ادامه مطالعه