تعرفه‌های گمرکی ماشین آلات کشاورزی:

نشاکار برنج: تعرفه گمرکی برای واردات نشاکار برنج ۸ درصد است.
کمباین: تعرفه گمرکی ترخیص کمباین بین ۸ تا ۴ درصد متغیر است.
وسایل آماده سازی زمین: تعرفه گمرکی برای ترخیص این نوع ماشین آلات حدود ۸ درصد است.

امتیازدهی page