آموزش

اجزای تشکیل دهنده مایکروفر

بازرگانی مکارم با سابقه طولانی در زمینه واردات قطعات لوازم خانگی ، همیشه سعی داشته تا اطلاعات عمومی و اطلاعات فنی خود را در اختیار عموم قرار دهد، از این رو در این مطلب معرفی اجزای تشکیل دهنده مایکروفر را توضیح میدهیم .

سنسور گاز یک قطعه نیمه ھادی است که می تواند وجود بخار،بو،رطوبت و رطوبتی که از غذا در حال پخت ایجاد می شود،را به شما اطلاع دھد. امروزه سنسور گاز در برخی از مایکروفر ھا بکار رفته است. مایکروفر بصورت اتوماتیک می تواند برای انواع غذاھا برنامه پخت را تنظیم نماید. کنترل سنسور گاز بوسیله برد کنترل انجام می شود.

۱. سنسور رطوبت مایکروفر

سنسور رطوبت کارش نشان دادن بخار حاصله از غذا در خلال پخت و پز غذا در مایکروفر می باشد. در مایکروفر پاناسونیک سنسور در نزدیک ھواکش خروجی تعبیه شده است. جایی که بخار ھای تولید شده بوسیله چرخش ھوا خارج می شوند.

۲. سوئیچ روشنایی مایکروفر

سوئیچ روشنایی لامپ داخل مایکروفر را روشن می کند تا کسی که با مایکروفر کار می کند، بتواند مواد داخل محفظه مایکروفر را ببیند. این سوئیچ توانایی روشن نگه داشتن لامپ را چه در موقعی که درب مایکروفر بسته است و چه در زمانی که درب آن باز است را دارد. ھیچ لامپ مایکروفری فیوز ترکیده،سوئیچ خراب یا لامپ خراب را نشان نمی دھد. شما در بعضی از مایکروفر ھا می توانید بیش از یک لامپ را بیابید.

۳. لامپ مگنترون مایکروفر

مگنترون یک لوله تخلیه بزرگ می باشد که الکترونھا در داخل آن جریان دارند و حرکت می کنند، از کاتد داغ شده به طرف محفظه اند که بوسیله میدان مغناطیسی محاصره شده است. این الکترونھا به اند مثبت جذب می شوند که دارای ولتاژ زیاد برق مستقیم می باشد. لوله نوسان ساز مگنترون دارای فرکانس بسیار بالایی می باشد. ۲۴۵۰ مگاھرتز انرژی فرکانس رادیویی،اشعه فرکانس رادیویی باعث پخته شدن غذا در محفظه مایکروفر می گردد.

۴. سوئیچ مونیتور یا سوئیچ ایمنی مایکروفر

سوئیچ مونیتور جھت جلوگیری از ترکیدن فیوز مایکروفر برای زمانی که سوئیچ دیگر قفل درب خراب شده باشد و مدارش باز است و وقتی که درب را باز می کنید طراحی شده است. سوئیچ ایمنی بطور معمول مدار و کنتاکت ھایش باز است وقتی درب مایکروفر بسته می باشد. در زمانی که دیگر سوئیچ ھای قفل درب خراب باشند برق متناوب در عرض سوئیچ ایمنی یا سوئیچ مونیتور قرار می گیرد. این مسئله باعث ترکیدن فیوز ۱۵ آمپر می شود و مانع رسیدن اشعه به کسی که با مایکروفر کار می کند می شود.

۵. لامپ ھای مایکروفر

در اکثر مایکروفرھا چراغ مایکروفر در ھنگامی که درب آن باز است و یا در زمانی که شروع به پخت می کند روشن می باشد. لامپ مایکروفر در مدار بعد از ترایاک یا رله کنترل قرار گرفته است،لامپ مایکروفر در خارج از مایکروفر قرار گرفته و نورش از میان سوراخ و حفره وارد مایکروفر می گردد.

۶. سنسور مایکروفر

سنسور مایکروفر یک ترمیستور با ضریب منفی می باشد وقتی درجه حرارت بالا می رود مقاومت پایین می آید، سنسور در مایکروفر جنرال الکتریک در قسمت بالا در یک طرف مایکروفر قرار ۶۰ اھم در این / دارد. اندازه مقاومت سنسور مایکروفر حدود ۰۰۰ مایکروفر می باشد.

۷. رله قدرت مایکروفر

وقتی غذا داخل مایکروفر قرار دارد و درب آن بسته است سوئیچ کلید لای درب اولیه و ثانویه بسته ھستند. حالا وقتی که صفحه دکمه ھا لمس شود،رله اصلی و رله کنترل قدرت انرژی را از مدار کنترل صفحه دکمه ھای لمسی دریافت می نمائید. ھر دو سوئیچ ھای رله با ترانسفورماتور قدرت سری ھستند،اگر ھم چنین رله نتواند عمل درست خود را انجام دھد، یا سوئیچ ھا خال زده باشد برق ۲۲۰ ولت یا ۱۲۰ ولت در آمریکا به سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور قدرت بالا نمی رسد.

۸. پایه کاوشگر مایکروفر

پایه کاوشگر در داخل مایکروفر تعبیه شده است و به روش ساده ای این امکان را فراھم می کند که درجه حرارت بوسیله کاوشگر ارزیابی شود. وقتی کاوشگر سرما خارج از پایه باشد مطمئن شوید کنترل پخت و پز خاموش است یا مایکروفر کار نمی کند. ھمیشه کاوشگر حرارتی را از درون مایکروفر خالی خارج نمائید. اجازه ندھید کاوشگر به بدنه فلزی مایکروفر در ھنگام کار برخورد کند.

۹. یکسو کننده

یک دیود سیلیکونی مخصوص وسیله ای جامد است که اجازه می دھد جریان از یک طرف حرکت کند. اما از طرف دیگر جلوی حرکت جریان برق را می گیرد. یکسو کننده و خازن ولتاژ بالا را برای مدار دوبله فراھم می نماید. عمل دیود یکسو کننده برق متناوب را به برق مستقیم پله ای تبدیل می نماید.

۱۰. رله های مایکروفر

رله پخت و پز یا رله قدرت برق متناوب را برای مدار ترانسفورماتور فراھم می نماید، در بعضی از مایکروفرھا برق به سیم پیچ رله پخت و پز ممکن است از طریق واحد کنترل برسد. یک ازدیاد ناگھانی جریان برق رله بوسیله یک مقاومت با اندازه پائین کنترل می شود. مانند یک قطعه اندازه گیر جریان برق کنتاکت ھای رله جریان برق را به موتور فن و لامپ مایکروفر می رساند.

۱۱. مقاومت ها

مقاومت یک قطعه الکترونیکی است که جریان برق را کنترل می نماید و یا باعث افت ولتاژ می گردد. مقاومت که در عرض خازن ولتاژ بالا بکار رفته اجازه نمی دھد که ولتاژ به بدنه مایکروفر از طریق دیود ولتاژ بالا نشست کند، یک مقاومت فیوزی در بعضی از مایکروفرھا مانند یک حسگر در افزایش جریان ثانویه ترانسفورماتور و باز کردن مدار اولیه ترانسفورماتور عمل می کنند. شما ممکن است یک مقاومت جھت ازدیاد ناگھانی جریان را در ورودی برق متناوب بعضی از مایکروفرھا پیدا نمائید. که از خسارتھای احتمالی که در اثر قطع ناگھانی برق یا آتش سوزی رخ می دھند جلوگیری می کنند. یک مقاومت جھت تست برای اندازه گیری جریان لامپ مگنترون استفاده می شود.

۱۲. آنتن چرخنده

معمولا آنتن چرخنده در یک محفظه پلاستیکی در وسط چھار چوب مایکروفر قرار دارد. آنتن دارای چند تیغه می باشد که با RF چرخیدن انرژی را روی مواد غذایی داخل مایکروفر به حرکت در می آورد. آنتن چرخنده ممکن است با یک موتور جدا یا با فولی موتور فن دمنده به حرکت دربیاید. در مایکروفر ھای اولیه آنتن ھای متحرک را در قسمت بالای محفظه می توانید پیدا کنید. حالا آنتن را ممکن است زیر کف مایکروفر پیدا نمائید. برد ھوشمند مایکروفر جنرال الکتریک در پنل کنترل برد ھوشمند PCB بطور جداگانه در قسمت بالای قرار دارد. برد ھوشمند شامل رله اتصال حرارت،رله موتور،رله دامپر،واریستور،اتصال ترانسفورماتور،رله اصلی،رله قدرت،رله ھیتر.

امتیازدهی post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *