آموزش

قاچاق گمرکی

موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود:

 • کالاهایی که از مسیر غیر مجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج شود.
 • در مورد کالای ورود موقت برای ترانزیت خارجی،خارج نکردن وسیله نقلیه طی مهلت مقرر از قلمرو گمرکی قاچاق محسوب می شود.
 • در مورد ترانزیت داخلی شخصی :عدم تحویل کالا طی مهلت مقرر شده قاچاق محسوب می گردد.

در مورد بند دو و سه اگر عدم خروج و عدم تحویل به گمرک ویا ترخیص قطعی عمدی نباشد قاچاق محسوب نمی گردد.

 • بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت حقوق ورودی ،در اینصورت گمرک کل کالا و یا کل بهای کالا را از مرتکب می گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی ،آن را به صاحب کالا مسترد می کند.
 • کالای ترانزیت خارجی که تعویض گردد یا قسمتی از آن برداشته شود، قاچاق محسوب می شود.
 • کالایی که ورود یا صدورآن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود.قاچاق محسوب می شود.
 • وجود کالایی از یک نوع دیگر در محموله که طبق اسناد اظهار نشده باشد ، قاچاق محسوب می شود.
 • کالای مجاز یا مجاز مشروط که نام آن را به کالایی که حقوق ورودی کمتری دارد نسبت داده ایم و در واقع اسناد خلافی (خصوصیت و جنس کالای وارد شده به گمرک با چیزی که اظهار کردیم یکی نباشد) را رائه کرده ایم قاچاق محسوب می شود.
 • کالایی که به گمرک اظهار کرده ایم را با ارائه مجوز های جعلی و یا اسناد غیر واقعی به گمرک اظهار کرده باشیم قاچاق محسوب می شود.
 • کالایی که صادرات آن ممنوع است و یا صادرات آن مشروط است را با کالایی که ارزش آن کمتر است جایگزین کنیم و مطابق با پروانه صادراتی صادر شده نباشد قاچاق محسوب می شود.

حکم اجرایی برای واردکنندگان کالای قاچاقی چیست؟

بنا به پیشنهاد گمرک ،و نمایندگان وزارت صنعت،معدن و تجارت،اتاق بازرگانی،صنایع و معادن ایران،کارت بازرگانی وارد کنندگان به صورت موقت توقیف یا به طور دائم باطل می گردد.

اسناد گمرکی که در موارد قاچاق می توان به آن استناد نمود عبارت است از

 • پروانه ورود گمرکی
 • پته گمرکی
 • قبض سپرده موجب ترخیص کالا
 • قبض خرید کالای متروکه،ضبطی و بلا صاحب
 • پروانه عبور
 • پروانه مرجوعی
 • پروانه ورود موقت
 • پروانه ورود موقت برای پردازش
 • پته عبور
 • پروانه کابوتاژ
 • پروانه صادراتی
 • پروانه صدور موقت
 • کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی
 • کارت هوشمند تکمیل و تائید شده توسط گمرک

مشخصات این اسناد را با مشخصات کالا برای تشخیص کالای قاچاقی تطبیق می دهند.

تخلفات گمرکی و قاچاق

تخلف گمرکی در اماکن گمرکی قبل از ترخیص و هنگام انجام تشریفات گمرکی روی کالا، و بعد از ترخیص هنگام بررسی و بازبینی اسناد مربوطه در گمرک احتمال وقوع ان وجود دارد:

 • اگر برای ترخیص کالا از ترخیص کار یا نماینده ی شرکت خود استفاده می کنید (کسی که از شما برای ترخیص وکالت نامه دارد) هر نوع ابلاغیه مبنی بر ضبط و توقیف کالا و یا قاچاق کالا به ترخیص کار به منزله ابلاغ به صاحب کالاست.
 • وسیله نقلیه هوایی یا آبی قبل از انجام تشریفات گمرکی نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری کند و باید از راه های مجاز گمرکی وارد و از راه های مجاز گمرکی خارج گردد.در این صورت باید جریمه بپردازند
 • اگر کالایی که ورود آن ممنوع است و وارد کننده از این موضوع اطلاع نداشته و کالا را به همان نام و مشخصات برای ورود قطعی اظهار کند ،گمرک از ترخیص آن جلوگیری کرده و ضاحب کالا یا ترخیص کار که نماینده قانونی اوست حداکثر ظرف مدت 3 ماه باید کالا را ترانزیت خارجی و یا مرجوع کند.در غیر این صورت گمرک کالا را ضبط می کند.
 • چنانچه ضمن بازرسی کالا مشخص شود که وجوهی کمتر از میزان مقرر اظهار شده علاوه به پرداخت ما به التفاوت جریمه ای از 5 تا 50% ما به التفاوت مذکور دریافت می گردد.
 • به طور کلی به جز در موارد قاچاق هر نوع مغایرت قبل از اظهار و قبل از ترخیص کالا از گمرک علاوه بر اخذ ما به التفاوت جریمه ای از 10 تا 100% مابه التفاوت دریافت می شود.
 • هر گاه در اظهارنامه ای که برای ترخیص کالا به گمرک داده می شود ،مشخصات کالا سهوا اشتباه شده باشد و باعث زیان مالی نشود با اخذ جریمه و اجازه کتبی رئیس گمرک اظهارنامه اصلاح می شود.
 • اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی و یا کارگزاری گمرک و هر نوع حرفه ای که با تشریفات گمرکی همراه باشد ممنوع است و حکم آن اخراج است.
امتیازدهی post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *