آموزش

آیا با اسناد مثبته گمرکی آشنایی دارید؟

آیا شما با اسناد مثبته گمرکی آشنایی داشتید

اسناد مثبته گمرکی در مورد کالاهایی می باشد که اجازه ورود آنها به کشور صادر شده است.

اسناد مثبته گمریکی چیست؟

اسناد مثبته گمرکی به اسنادی گفته می شود که مؤید ورود کالا به ترتیب مجاز آن به کشور ، که برای ورود این کالاها انجام تشریفات قطعی گمرکی در خصوص آنها و ترخیص از گمرک با صدور سند و پرداخت کلیه وجوهی که منجر به ورود قطعی کالا می شود انجام بگیرد.

اسناد مثبته گمرکی و اسناد نادرست

همانطور که گفته شد اسنادی که در خصوص کالاهای تایید شده ارائه می شود به نوعی اسناد مثبته محسوب می شود. اسنادی که وارد کننده یا صاحب کالا طبق قوانین و مقررات گمرکی ارائه می دهد باید با خصوصیات کالا یکی باشد، و تشریفات گمرکی و ترخیص کالا در مورد آن به طور کامل و قطعی انجام شود.

در مورد اسناد نادرست می توان گفت منظور اسناد یا سیاه هایی است که در آن خصوصیات و مشخصات کالا به طور صحیح و مختصرا ذکر نشده باشد. همچنین صاحب کالا نسبت به خصوصیات کالا طبق قوانین و مقررات دولتی و زبان دولت به صراحت بیان نکرده و کالای دیگری را با حقوق گمرکی و سود بازرگانی و با عوارض کمتر اظهار نموده است.

اسناد مثبته گمرکی در موارد سوء ظن به کالای قاچاق شامل چه مواردی می باشد؟

طبق ماده 117 لایحه با 123 رای موافق و ده رای ممتنع و یک رای مخالف در جلسه علنی چهارشنبه دوم شهریور مجلس شوری اسلامی اینگونه اعلام داشت، که اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می توان به آن استناد کرد عبارت اند از:

  • پته گمرکی
  • پروانه ورود گمرکی
  • قبض سپرده به موجب ترخیص کالا
  • قبض خرید کالا از گمرک
  • پته عبور داخلی
  • پروانه ترانزیت خارجی
  • پروانه کابوتاژ
  • پروانه کالای مرجوع شده
  • پروانه ورود موقت
  • پروانه صدور موقت

بر اساس این تبصره مشخصات مذکور در این اسناد ذکر و با ویژگی های کالا باید مطابقت داشته و فاصله بین تاریخ صدور سند تا تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. ماده 280 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351 در پیوست برنامه و تبصره اسناد مثبته گمرکی

اسناد و اوراق بهادار دولتی

طبق موضوع ردیف سه بند الف، اسنادی شامل اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت دارایی می باشد که به صورت قانونی بتواند مجوز انتشار یا تضمین داشته باشد، را اسناد و اوراق بهادار دولتی گویند.

ماده 8 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351

مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه ها و شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و سایر ارگان های مربوطه که به طور بازرگانی اداره می شوند باید از طرف وزارت دارایی تضمین داشته باشد.

اسناد و اوراق راکد

طبق تبصره یک از ماده یک آیین نامه تشخیص اوراق زائد و ترتیب امحای آنها طبق مصوبه تاریخ 1351/2/16

کلیه نوشته ها، گزارش ها، صورت جلسه ها، نامه ها، نمونه ها، صورت مجلس ها، قرارداد و عهدنامه ها، ابلاغیه ها و فرمانیه ها، فرم ها، دفاتر و پرونده ها، قبوض و نسخه ها، بارنامه ها، مدارک و سوابق تحصیلی، نمودارها، نقشه ها، عکس ها، کلیشه ها، فیلم ها، میکروفیلم ها و صفحه ها و نوارهایی ضبط شده و سایر اسنادی که توسط دستگاه ها و مقامات دولتی و یا وابسته به دولت جهت اجرای قوانین و وظایف قانونی تهیه و یا دریافت و نگهداری می شود را اسناد و اوراق راکد گویند.

همچنین طبق تبصره ۱ ماده ۱ از آیین‌نامه تشخیص اوراق زاید و ترتیب امحای آنها مصوب ۱۶/۲/۱۳۵۱

موارد ذکر شده چنانچه برای انجام دادن وظایف و مسئولیت های قانونی و اداری جاری از طرف وزارتخانه یا موسسه مربوطه غیر قابل استفاده مستمر تشخیص داده شود نیز به عنوان اسناد و اوراق راکد شناخته می شود.

اسناد و مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی

طبق اساسنامه تبصره ماده دو، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی در تاریخ 1367/4/2

تمام آثار اعم از مکتوب، سمعی، بصری و سایر آثار ارزشمندی که محتوای کلی آنها در مورد انقلاب اسلامی باشد و آثاری که در ارتباط با تحولات جهانی ناشی از انقلاب در آن موجود است را نیز به عنوان اسناد و مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی شناخته می شود.

 

امتیازدهی post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *