آموزش

لیست عدل‌بندی چیست؟

فهرست عدل بندی Packing List یکی از اسناد صادراتی است که زمان تحویل کالا تهیه و تنظیم می شود

فهرست عدل بندی Packing List یکی از اسناد صادراتی است که زمان تحویل کالا تهیه و تنظیم می شود و فروشنده باید آن را به خریدار ارائه کند. این سند همراه سایر اسناد صادراتی مانند گواهی مبدا تحویل خریدار می شود معمولاً توسط فروشنده و یا فرستنده کالا تهیه می گردد لیکن شرکت های تخصصی نیز وجود دارند که به امر بسته بندی کالا مبادرت نموده و فهرستی از محتویات بسته ها و نوع بسته ها را تهیه می نمایند.
زمانی که کالا یکنواخت، یعنی بسته بندی کالا از نظر ظاهر و محتویات یکسان باشند و این موضوع در فاکتور فروش کالا نیز به صراحت قید شده باشد و یا اینکه کالا به صورت باز و قابل رؤیت وارد و به گمرک اظهار شود نیازی به ارائه لیست عدل بندی نمی باشد.

اطلاعات درج شده در لیست عدل‌بندی

 • نام و آدرس کامل فروشنده
 • نام، آدرس، تلفن و فکس خریدار
 • نام و آدرس فردی که پس از رسیدن کالا به مقصد باید مطلع شود
 • کشور و محل بارگیری کالا
 • کشور و محل تخلیه کالا
 • شماره و تاریخ صدور فاکتور
 • در صورتی که خرید از طریق اعتبار اسنادی انجام گیرد، شماره LC در این قسمت نوشته می شود
 • نحوه پرداخت از نظر نقدی بودن یا اعتبار اسنادی در این قسمت مشخص می شود
 • شماره قرارداد
 • نام و شرح کالا های قرارداد
 • مقدار هر ردیف کالا با ذکر واحد اندازه گیری
 • وزن خالص کالا های قرارداد
 • وزن ناخالص کالا ها به همراه بسته بندی آن ها
 • در این ردیف جمع مقدار، وزن خالص و وزن ناخالص ستون های فوق نوشته خواهد شد
 • در این قسمت توضیح کاملی از بسته بندی ها از نظر تعداد و نوع آن ها ارائه می شود

به یاد داشته باشید در عدل بندی ، زمانی که تنوع بسته بندی و یا اینکه محتویات بسته ها مغایر و یا مختلف باشند، ارائه لیست عدل بندی به گمرک ضروری می باشد در غیر این صورت گمرک مکلف است کلیه بسته ها را باز  نموده و بازرسی نماید فهرست عدل‌بندی کالا از جمله اسنادی است که در ارزیابی دقیق کالا توسط مأموران گمرکی بسیار اهمیت دارد.

نکات مهم عدل بندی

 • هنگام ثبت اطلاعات در اظهارنامه به انتخاب واحد کالا توجه کرده و نوع واحد کالا را متناسب با ماهیت کالا ی اظهاری و اطلاعات موجود در پکینگ لیست انتخاب نمایید.
 • شماره بسته را متناسب با شماره درج شده بر روی هر بسته وارد نمایید. در صورتی که بسته ها فاقد شماره می باشند شماره های پیش فرض را برای بسته ها انتخاب نمایید. برای مثال ۱ یا ۲ یا ۳ ….
 • هر ردیف از عدل بندی به تفکیک کانتینر، تعرفه و شناسه ارزش وارد می گردد.
 • حاصلضرب فیلد « تعداد واحد کالا » در تعداد بسته های فیلد « شمار بسته » در هر ردیف از عدل بندی ،نشان دهنده ی تعداد واحد کالای عدل بندی شده در همان ردیف می باشد.
 • در صورتی که بسته ها به صورت سری و مشابه هم.می باشند به صورت یکجا در یک ردیف از عدل بندی وارد می شوند.

بسته ها با شماره های ۵۰-۱ در این مواقع تعداد واحد کالا را برابر تعداد کالا ی موجود در یکی از بسته ها وارد می نماییم. برای مثال : اگر در ۵۰ بسته مشابه ۱۵۰ واحد کالا قرار داشته باشد آنگاه باید در فیلد تعداد واحد کالا عدد ۳ وارد گردد. که حاصلضرب ۳*۵۰ تعداد واحد کالا ی آن ردیف از عدل بندی را مشخص نماید.

 • در صورتی که در فیلد « شماره بسته » فقط یک شماره وارد گردد، مثلا : ۱۲۸، آنگاه در فیلد « تعداد واحد کالا » تعداد کالا ی موجود در بسته شماره ۱۲۸ را وارد نمایید در این صورت اگر در این بسته ۲۳ واحد کالا موجود باشد تعداد واحد کالا ی موجود در آن ردیف از عدل بندی برابر می شود با ۱*۲۳ یعنی ۲۳ عدد.
 • حاصل جمع تعداد بسته های وارد شده در ردیف های مختلف عدل بندی که دارای یک کد تعرفه می باشند باید برابر با تعداد بسته های.درج شده در باکس ۳۱ ( باکس تعداد بسته )، مربوط به آن ردیف کالا در فرم اظهارنامه باشد.
 • در مورد بارهای فله ، برای مثال : غلات که به صورت کیسه های مشابه می باشند تعداد واحد کالا در فرم اظهار نامه را بر حسب وزن وارد نمایید به طور کلی برای تعرفه هایی با واحد کیلوگرم، شماره بسته در فرم عدل بندی را به صورت سری وارد کرده و فیلد تعداد واحد کالا را نیز برابر حاصل تقسیم وزن بار بر تعداد کیسه ها وارد نمایید.
امتیازدهی post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *